Hjem » Om EU-politik

Om EU-politik

by Redaktør

Retsforbundet vil have Danmark ud af EU

Retsforbundet er tilhænger af nærdemokrati, hvor borgerne involveres direkte. Derfor er vi modstandere af den udvikling, hvor EU-institutionerne får mere og mere magt. Vi vil have, at det er den danske befolkning, der gennem folketinget træffer beslutningerne i Danmark.

Danmark skal igen være en selvstændig nation, der deltager i et frit og åbent internationalt samarbejde, hvor vi kan føre en selvstændig dansk udenrigs- økonomi-, social- samt skatte- og fordelingspolitik.

Vi vil ud af EU, fordi vi er imod:

  • Militær, politisk og økonomisk supermagtsdannelse, som EU er ved at udvikle sig til.
  • Den forpligtelse til oprustning, der ligger i Lissabon-traktaten, og vi vil ikke tilsluttes EU’s våbenagentur.
  • EU’s centralistiske bureaukrati og udbredte lobbyisme, der giver stærke virksomheder og organisationer urimelige fordele på bekostning af f.eks. miljø- eller forbrugerinteresser.
  • EU’s planøkonomiske politik, der forvrider økonomien, skaber arbejdsløshed og hæmmer den frie handel ved at bygge toldmure mod den øvrige verden.
  • Den europæiske arrestordre, der blandt andet indebærer, at danske statsborgere kan blive udleveret til straf for ting, der ikke er ulovlige i Danmark.
  • Politisk fastsatte priser, der gør varerne dyrere for forbrugerne, øger skattetrykket og i det lange løb skader erhvervslivet.
  • De forringelser EU-medlemsskabet betyder for de danske miljø- og arbejdsmiljøregler, som vi vil have styrket.

Selv om vi principielt er modstandere af EU og EU-parlamentet, stiller vi alligevel op til valg til parlamentet, gennem vores medlemsskab af Folkebevægelsen mod EU. Det gør vi fordi, vi vil sikre os, at Danmark ikke kun er repræsenteret af EU-tilhængere og for at skaffe flest mulige informationer hjem fra EU. Vi mener, at det er vigtigt, at EU-modstanden har en talerstol.


Se også