Hjem » Om Flygtning- og integrationspolitik

Om Flygtning- og integrationspolitik

by Redaktør

Nøgleordet må være medmenneskelighed

Retsforbundet vil en anstændig og værdig flygtninge- og integrationspolitik.

Det er Retsforbundets grundsynspunkt, at alle er født lige og har lige stor ret til jordens ressourcer og en værdig tilværelse. Vi arbejder derfor globalt for at modvirke de årsager der er til at folk flygter – som for eksempel fattigdom, krig og undertrykkelse.

Samtidig må vi i Danmark modtage vores andel af de flygtninge der af den ene eller anden årsag er afskåret fra at skabe en værdig tilværelse i deres hjemland.

Sagsbehandlingen for asylansøgere skal være kort og smidig, og integrationsprocessen skal påbegyndes så hurtigt efter ankomsten som muligt, og der skal stilles psykologhjælp til rådighed.

Flygtninge skal have en retfærdig og ligeværdig behandling i det danske samfund.

Det er rimeligt at stille sprogkrav ved ansøgning om statsborgerskab.

For at undgå at blive isolerede, skal flygtninge og indvandrere lære dansk. For at få den bedste mulighed for dette, skal folkeskolen tilbyde modersmålsundervisning, ligesom der bør være tilbud om danskundervisning allerede inden skolestart.

Retsforbundets tror på ligestilling. Det betyder også, at Retsforbundet ikke kan gå ind for 24-årsreglen eller tilknytningskrav.

Flygtninge og indvandrere skal naturligvis respektere det danske samfunds love og normer, også selvom det skulle stride mod deres kulturnormer og religiøse påbud. De skal straffes efter gældende dansk lovgivning på lige fod med andre danskere. Kun grovere eller gentagne forbrydelser blandt flygtninge og indvandrere skal kunne føre til udvisning.

Retsforbundet mener, at nøgleordet i flygtningepolitik må være medmenneskelighed, og at alle indvandrere skal behandles efter samme regler, uanset hvor de kommer fra.


Se også