Hjem » Om miljøpolitik

Om miljøpolitik

by Redaktør

En sund og bæredygtig verden

Retsforbundet har været med til at sætte miljøet på den politiske dagsorden i Danmark. Vi var det første danske parti, der formulerede en miljøpolitik. Vi vil også være de sidste til at give køb på beskyttelsen af vores miljø for at score kortsigtede gevinster – på kommende generationers bekostning.

Ikke blot skal vi skabe en sund og bæredygtig verden for os selv idag. Vi skal også efterlade en sund og bæredygtig verden til vores børn og børnebørn, der giver dem de samme muligheder, som vi selv har haft.

Vi mener, at alle mennesker har naturlig og lige ret til naturens ressourcer og til en plads på jorden, hvor man kan bo og arbejde.

Vi vil beskytte naturen og dyrene, bekæmpe forureningen og sikre os, at al produktion foregår på en bæredygtig måde. Vores skattereform vil lette presset på virksomhederne for at opretholde en opskruet høj volumen i produktion eller salg for at betale de stigende faste omkostninger, som spekulationen i samfundets værdistigninger fører med sig. Virksomhederne kan da lettere fokusere på at producere bæredygtige produkter af høj kvalitet, til den rigtige pris. Virksomhederne kan da fokusere på reelle, langsigtede gevinster, hvilket giver bedre og mere bæredygtig innovation og produktudvikling.

Vores skattereform betyder samtidig, at vi reducerer den tendens der er til i vore storbyer at inddrage stadigt flere landområder til bebyggelse, hvilket vil reducere transportbehov og pendleri og medvirke til en bæredygtig trafikudvikling.

Retsforbundet vil desuden :

  • Sikre os, at jordens ressourcer bliver udnyttet på en bæredygtig måde.
  • Indføre en mere restriktiv miljølovgivning, der beskytter vores fælles jord.
  • Støtte forskningen inden for bæredygtig energi, og omlægge den danske energiproduktion til mere miljøvenlige og vedvarende energiformer.
  • Indføre en miljøret og et miljøpoliti med ekspertise i miljøsager.
  • Indføre afgifter på produkter og aktiviteter, der belaster miljøet. De skal bruges til miljøforbedringer og til forskning og udvikling af renere teknologi.
  • Modarbejde etablering af atomkraftværker i Danmark.
  • Sætte fokus på genbrug.

Vi mener, at det er afgørende, at der er globalt samarbejde på miljøområdet, så vi sikrer os et bæredygtigt miljø globalt. Derfor arbejder vi for internationale programmer, der bevarer og beskytter naturen, de økologiske systemer og programmerne for forsvarlig økologisk brug af jordens fælles områder.

Vi vil oprette et miljøorgan under FN, der skal kunne mægle og give uvildig sagsbehandling i internationale miljøsager. Vores drøm er, at organet med tiden vil udvikle sig til en egentlig international miljøret.


Se også