Hjem » Forsvarsforbeholdet

Forsvarsforbeholdet

En afskaffelse giver ingen fordele eller øget sikkerhed

by courage

En afskaffelse af forsvarsforbeholdet giver ingen fordele eller øget sikkerhed. Bevar selvbestemmelsen og stem NEJ!

Der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil… tværtimod.
jeppe Kofoed

Således sagde udenrigsminister Jeppe Kofoed til Altinget så sent som den 2. februar i år.

Så sandt som det er sagt. Hovedpointen er jo, at forsvarsforbeholdet giver os større selvbestemmelse og netop ikke på nogen hindrer os i, at føre den politik på de ovennævnte områder, vi ønsker. Men den 2. februar var der åbenbart ikke nogen, der havde fortalt Jeppe Kofoed, at man ville sætte forsvarsforbeholdet til folkeafstemning, så han skulle mene noget andet.

EU er en superstat under dannelse – også med en EU-hær. Som det klart udtrykkes i Lissabon-traktaten, at den fælles politik skal og vil føre til et fælles forsvar. Understreget af udtalelser af såvel Macron og Merkel, som skiftende topfolk i EU-kommissionen.

Og EU’s ledere har også understreget, at de udvidede EU-kampgrupper, som allerede eksisterer, i fremtiden skal være underlagt en EU-kommandocentral.

De danske EU-politikere vil så forsøge at udnytte den ulykkelige situation i Ukraine til at fjerne forsvarsforbeholdet – selv om vi ikke opnår nogen fordele ved det. Tværtimod gør afskaffelsen ingen forskel i forhold til krigen i Ukraine eller for den sags skyld i Putin.

Allerede nu deltager Danmark i FN, i Nato og det europæiske sikkerhedspolitiske samarbejde i OSCE, som er mellemstatsligt ikke overstatsligt. Ikke bundet til en statsdannelse, som den i EU og som vil kunne undergrave de mellemstatslige forsvars-og sikkerhedspolitiske samarbejder, som vi allerede deltager i, som fungerer godt og som respekterer, at vi er en selvstændig stat.

Så hop ikke på bortforklaringerne og benægtelserne – heller ikke denne gang. Som Jeppe Kofoed siger i citatet foroven, så hindrer forbeholdet os ikke i at føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Der er ingen fornuftig begrundelse for at fjerne det. Tværtimod reducerer den dansk selvbestemmelse uden at give Danmark og Europa mere sikkerhed. Og har vi først afgivet selvbestemmelsen kan vi ikke tage den tilbage. – Stem NEJ den 1. juni.

Poul Gerhard Kristiansen
Landsformand for Retsforbundet

Se også