Hjem » Nyhedsbrev Oktober 2022

Nyhedsbrev Oktober 2022

by Redaktør
Oktober 2022

Genoplivning af Retsforbundet - nu eller aldrig

Vi har fået nye vedtægter og ny arbejdsform

Om nyhedsbrevet
Retsforbundets nyhedsbrev udsendes jævnligt til Retsforbundets medlemmer og til vort kartotek over ”interesserede” (pr. mail – brevpost kun til personer uden mail). 
Framelding og tilmelding af nye sker til Thorkil Sohn, tlf. 2926-2307 mail: retsforbundet@mail.dk 

Genoplivning af Retsforbundet – hvorfor?
Retsforbundet er midt i en genoplivningsreform – ikke først og fremmest for at sikre forbundets overlevelse – men først og fremmest for at sikre, at de grundlæggende tanker om ”frihed og ligeret for alle” fortsat har en stemme i Danmark.

Genoplivningens status.
Genoplivningens første skridt er gennemført. Der er vedtaget nye vedtægter (aftrykt nederst) og en ny arbejdsmåde. Vi lægger pt. partiambitionen i skuffen og virker i stedet gennem studiekredse, debatmøder, udgivelse af hjemmesider, pjecer og tidsskrifter, agitation, folkeoplysning, påvirkning af partier o. lign. Men dog med henblik på engang at opnå tilstrækkelig tilslutning til at søge politisk indflydelse gennem selvstændig opstilling til folketingsvalg.
Desuden søges alle økonomiske midler fra tre fonde/legater (som skal støtte retsliberalismen og Henry Georges tanker)  frigivet og overført til Retsforbundet. Dette er enten allerede godkendt eller under fortsat behandling i Civilretsdirektoratet.                    Endelig har vi henvendt os til en lang række gamle medlemmer og personer, som vi formodede kunne være interesserede.
Dette har ført til, at medlemstallet er øget fra 49 til 81 og at vi herudover har en liste på 158 ”interesserede”. 

Nu eller aldrig?
Vi skal gerne have et endnu bredere fundament – ellers ender det med ”aldrig”. Derfor opfordrer vi vidt og bredt alle til at melde sig som medlemmer eller interesserede.  Man kan blive medlem for 100 kr. pr. år. Og man må godt være medlem af andre partier samtidigt. Nu, hvor vi arbejder uden tanke på politisk opstilling her og nu, er det ”nok” at man har sympati for Retsforbundets tanker. 

Ny bestyrelse og organisation
Der er valgt en ny bestyrelse, som består af 
Forretningsudvalget:
Formand Jørgen Ganshorn, mail: ganshorn@hotmail.dk
Næstformand Sigurd Kristensen, mail: snaresvej@gmail.com
Kasserer/Sekretær Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk 
Øvrige medlemmer:
Poul Gerhardt Kristiansen, mail: poulgerhardck@gmail.com
Vagn Christensen, mail: vagn@rava.dk
Lars Wolf, mail: larswolf@gmail.com
Leif G. Andreasen, mail: leifgeorgandreasen@gmail.com
Brian Jaminson, mail: bjaminson@mail.tele.dk
Birgit Skovmand, mail: skovmand_lassen@mail.dk
Martin Sørensen, mail: gammelfjols@gmail.com
Desuden er der nedsat følgende arbejdsgrupper:
Facebook:  Poul Gerhardt Kristiansen, poulgerhardck@gmail.com
Hjemmeside: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Redaktion ”Ret og Frihed”: Leif G. Andreasen, leifgeorgandreasen@gmail.com og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Økonomirådgivningsgruppe: Per Møller Andersen, mail: pma@grundskyld.dk, Ib Strømberg-Hansen, mail: ib3000dk@icloud.com og Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk 

Lokalgrupper:
Der er oprettet fire lokalgrupper, hvor vi har flest tilknyttede:
Lokalgruppe Sydvestjylland: Vagn Christensen, vagn@rava.dk
Lokalgruppe Nordjylland: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk
Lokalgruppe Fyn: Brian Jaminson, bjaminson@mail.tele.dk
Lokalgruppe København: Ove Thuen, ove.thuen@privat.dk
Kontaktpersonerne vil tage kontakt med tilknyttede i området med henblik på at aftale nærmere om, hvorledes et evt. arbejde kan gribes an.

Hvad sker der nu – organisatorisk ?
Hjemmesiden og Facebookgruppen, der pt. ikke er ajourførte, tilpasses i løbet af oktober. Kig venligst først ukritisk på dem 1. nov.

Nyhedsbrevet og medlemsbladet ”Ret og Frihed” udgives med mellemrum 

Søsterorganisationen ”Retsliberalt Forums” nyhedsbrev udsendes fremover tillige til Retsforbundets medlemmer og ”interesserede”. Dette nyhedsbrev er sandsynligvis det sted, hvor georgisme og retsliberalisme behandles mest seriøst i dagens Danmark. Og det er åbent for indlæg fra alle og enhver.

Hvordan kommer vi uden for vor egen kreds?
At organisationen bringes til at fungere godt er en nødvendig – men ikke tilstrækkelig -betingelse for overlevelse. 
Vi skal, så snart vi står på fast grund, i gang med at udbrede vore ideer. Uden at det koster de store penge. Og uden at det overstiger vore svage menneskelige resurser. 

At sende agitation ud via Facebook og via mail til medier, meningsdannere mv. er nemt og billigt. Ligeledes læserbreve. Alt sammen noget, som vi i de kommende nyhedsbreve kan komme med udkast og forlæg til. 

Desuden må vi aktivere vore medlemmer og interesserede i det omfang, der er tid, lyst og kræfter. Det skal nemlig understreges, at det også er OK ”kun” at støtte med medlemskab eller som ”interesseret” modtager af vore skrifter. 
Hvis man magter mere – hvad kan man så f.eks. gøre?
A) Give frivillige bidrag på MobilPay 468370 eller konto 8401-11133489 (Merkur Bank). Givere vil blive nævnt i nyhedsbrevene med navn og beløb, medmindre man i meddelelsesfeltet indføjer ordet ”ANONYM” 
B) Fremsende kontaktoplysninger på personer, som gerne vil noteres som ”interesserede” eller som medlemmer.
C) Komme med ideer, forslag og formuleringer, som vi kan anvende.
D) Melde ind, at man gerne vil bidrage med en konkret indsats. 

Kontakt:
Al kontakt vedr. praktiske forhold og konkrete forslag sker til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, mail: retsforbundet@mail.dk  tlf. 2926-2307 eller 9749-5407
I øvrigt er man velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen og vore arbejdsgrupper.

PS. Se evt. denne video: https://www.youtube.com/watch?v=MoHR4cxCcQc

Med venlig hilsen Retsforbundet

_______

Se også Retsforbundets persondatapolitik

Se også