Hjem » November 2022

November 2022

by Redaktør
November 2022

Retsforbundet har for første gang i årtier en beskeden fremgang

Retsforbundet er midt i et genoplivningsforsøg

– ikke først og fremmest for at sikre forbundets overlevelse; men først og fremmest for at sikre, at de grundlæggende tanker om ”frihed og ligeret for alle” fortsat har en stemme i Danmark.
Det ydmyge resultat er, at vi er er gået frem fra 50 til 70 medlemmer (og yderligere 20 restanter – fristen for indbetaling af kontingent er 31.12.22. Restanterne påmindes særskilt gennem en lille tilføjelse i nyhedsbrevet).

Og som noget nyt har vi oprettet en liste over ”interesserede”, som nu omfatter 168 personer. Denne liste er dels helt ”nye” mennesker og dels også en række ”gamle” medlemmer. Vi håber, at nogle af disse interesserede også er potentielle medlemmer.

Status: Hvor er du nu – lille Retsforbund?

Der er dannet en bestyrelse på 10 personer og nedsat en række arbejdsgrupper – se nedenfor under afsnittet ”Bestyrelse og organisation”.
Vi erkender, at vi ikke for tiden har kræfter til at søge opstilling til Folketinget pt. og arbejder derfor i stedet mere som en forening. Læs evt. herom i de vedlagte vedtægter.
Vi hedder derfor ikke længere ”Retsforbundet – Danmarks bæredygtige Parti”; men ”kun” Retsforbundet.

Som en konsekvens af det ovenstående er vores hjemmeside www.retsforbundet.dk forældet.  De mest nødvendige opdateringer sker snarest. Og vi forventer senere at kunne indsætte relevant politisk indhold mv. på siden.

Også vores Facebookside www.facebook.com/retsforbundetdk skal opdateres (navnet); men det volder pt. lidt vanskeligheder pga. Facebooks uhyre besværlige administration.

Fremtiden for Retsforbundet
Vi skal gerne have et bredere fundament. Derfor opfordrer vi vidt og bredt alle til at melde sig som medlemmer eller interesserede.  Man kan blive medlem for 100 kr. pr. år. Og man må godt være medlem af andre partier samtidigt. Nu, hvor vi arbejder uden tanke på politisk opstilling her og nu, er det ”nok” at man har sympati for Retsforbundets tanker.
Modtagere af dette nyhedsbrev må derfor meget gerne dele nyhedsbrevet med andre. Jo flere medlemmer og interesserede vi får, jo mere mod får bestyrelsen på arbejdet.

Men vi må også være realistiske og indse, at det er op ad bakke.
Vi kan kun ”kaste af, hvad vi evner, i de nærmeste krav” og så se, hvad det fører med sig. Det må vi til gengæld gøre med en vis ubekymrethed: Det er ikke os retsstatsfolk, der har noget på spil – det er alle andre danskere.
Og så må vi vente og se, om den rygende væge blusser op.
Vi er oppe mod to stærke kræfter: Egoismen og uvidenheden. Men det viser os netop, vejen vi skal gå: Mod egoismen kæmper vi ved at tale til folks ”bedre jeg” og mod uvidenheden kæmper vi med oplysning.

Nuvel – hvis vi ikke her og nu får flere kræfter, så er der lagt et økonomisk fundament, hvis der om nogle år skulle dukke friske kræfter op. De betydelige fondsmidler, der overføres til Retsfobundet, er nemlig vedtægtsbundne, så de ikke må bruges på en gang; men skal strækkes over mindst 20 år.

Hvad kan man f.eks. gøre for at hjælpe?
1) Fremsende kontaktoplysninger på personer, som gerne vil noteres som ”interesserede” eller som medlemmer.
2) Komme med ideer, forslag og formuleringer, som vi kan anvende.
3) Melde ind, at man gerne vil bidrage med en konkret indsats.
4) Skrive læserbreve og facebookopslag mv.
5) Hvis du er ”digital”, se/spred evt. den her video: 
https://www.youtube.com/watch?v=okIjfwqn1k4
6) Hvis du er ”digital”, se her for yderligere inspiration/spred webadresserne: www.retsliberal.dk eller www.grundskyld.dk eller www.retsforbundet.dk eller se Facebook: www.facebook.com/retsforbundetdk

Kontingent, medlemskab, gaver mm.
Kontingent 100 kr. og evt. gaver kan indbetales på på MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489.
Givere vil blive nævnt i nyhedsbrevene med navn og beløb, medmindre man i meddelelsesfeltet indføjer ordet ”ANONYM”
Almindelige kontaktoplysninger. Al kontakt vedr. ind- og udmeldelse, praktiske forhold og konkrete forslag mv. sker til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, mail: retsforbundet@mail.dk  tlf. 2926-2307 eller 9749-5407
I øvrigt er man velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen og vore arbejdsgrupper.

Vi har med tak modtaget flg. bidrag:
Sigurd Kristensen, 400 kr., Kristian B. Pedersen, 100 kr.,  Birgit Skovmand 100 kr., Brian Jaminson 100 kr., Vagn Christensen 100 kr., Jørgen Ganshorn 100 kr., Thorkil Sohn, 100 kr., Leif G. Andreasen 100 kr., Thomas Ammitzbøll-Bach 500 kr., Egon Grotum Sørensen 100 kr., Jens Chr. Christiansen 100 kr. og Helge Striim 50 kr., I alt 1.850 kr.

Bestyrelse og organisation
Der er valgt en ny bestyrelse, som består af: 
Forretningsudvalget:
Formand Jørgen Ganshorn, mail: ganshorn@hotmail.dk
Næstformand Sigurd Kristensen, mail: snaresvej@gmail.com
Kasserer/Sekretær Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk
Øvrige medlemmer:
Poul Gerhardt Kristiansen, mail: poulgerhardck@gmail.com
Vagn Christensen, mail: vagn@rava.dk
Lars Wolf, mail: larswolf@gmail.com
Leif G. Andreasen, mail: leifgeorgandreasen@gmail.com
Brian Jaminson, mail: bjaminson@mail.tele.dk
Birgit Skovmand, mail: skovmand_lassen@mail.dk
Martin Sørensen, mail: gammelfjols@gmail.com

Desuden er der nedsat følgende arbejdsgrupper:
Facebook:  Poul Gerhardt Kristiansen, poulgerhardck@gmail.com
Hjemmeside: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Redaktion ”Ret og Frihed”: Leif G. Andreasen, leifgeorgandreasen@gmail.com og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Økonomirådgivningsgruppe: Per Møller Andersen, mail: pma@grundskyld.dk, Ib Strømberg-Hansen, mail: ib3000dk@icloud.com og Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Lokalgrupper:
Der er oprettet fire lokalgrupper, hvor vi har flest tilknyttede:
Lokalgruppe Sydvestjylland: Vagn Christensen, vagn@rava.dk
Lokalgruppe Nordjylland: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk
Lokalgruppe Fyn: Brian Jaminson, bjaminson@mail.tele.dk
Lokalgruppe København: Ove Thuen, ove.thuen@privat.dk
Kontaktpersonerne vil tage kontakt med tilknyttede i området med henblik på at aftale nærmere om, hvorledes et evt. arbejde kan gribes an.

Om nyhedsbrevet.
Retsforbundets nyhedsbrev udsendes jævnligt til Retsforbundets medlemmer og til vort kartotek over ”interesserede” pr. mail og pr. brevpost til personer uden mail.
Framelding og tilmelding af nye samt evt. indberetning af mailadresser for fremtidig billigere forsendelse sker til Thorkil Sohn, tlf. 2926-2307 mail: retsforbundet@mail.dk   

Retsliberalt Forums Nyhedsbrev vedlægges/vedhæftes, når det udkommer. Retsliberalt Forum er en særskilt organisation, som er oprettet for at kunne drøfte og forhandle om de helt grundlæggende tanker, som georgeismen og retsliberalismen bygger på og som har sit helt eget medlemsregister, der også omfatter personer, som ikke nødvendigvis er enige i tankerne; men som alligevel er nysgerrige. Ifølge en samarbejdsaftale kommer de altså nu med som et tillæg til læsere af Retsforbundets Nyhedsbrev, som naturligvis også er velkomne til at sende indlæg og kommentarer, som så vil kunne indgå i kommende nyhedsbreve.

Med venlig hilsen Retsforbundet. 

Se også Retsforbundets persondatapolitik

Se også