Hjem » Revitalisering af Retsforbundet

Revitalisering af Retsforbundet

Endemålet er stadig politisk opstilling

by Redaktør

Lørdag d. 27. aug. 2022 afholdtes generalforsamling i Retsforbundet på Nr. Aaby Station – for første gang efter de nye vedtægter. På mødet redegjordes for planerne om at tilføre Retsforbundet  økonomiske midler gennem opløsning af  tre fonde, der støtter georgistisk og retsliberalt arbejde. Dette kræver Civilstyrelsen godkendelse. 

Vi håber, at kunne samle opbakning til denne revitalisering. Især fordi de spørgsmål, som vi beskæftiger os med, handler om de helt grundlæggende samfundsforhold.

Den ene tilladelse er på plads, den anden er delvis godkendt. Fsva. den tredje indeholder fundatsen en bestemmelse om, at sagen først kan ordnes, når en rentenyderrettighed er bortfaldet.

Alt i alt forventes det, at Retsforbundet med tiden får ret betydelige midler til rådighed. Midler, som iht. de nye vedtægter skal strækkes til mindst 20 års drift på et rimeligt niveau.

Iht. disse nye vedtægter arbejder Retsforbundet ”i overensstemmelse med de retsliberale og georgistiske ideer, som fremført af især Henry George, C. Lambek og Severin Christensen og som udtrykkes i slagordene: Fuld Grundskyld – Personlig Frihed – Frihandel – Statsmagtens Begrænsning og i forbundets ideprogram, der kan ændres af generalforsamlingen”. Og den virker ”gennem studiekredse, debatmøder, udgivelse af hjemmesider, pjecer og tidsskrifter, agitation, folkeoplysning, påvirkning af partier o. lign”.                                                                           

Endemålet er stadig politisk opstilling, men det sker først, hvis et flertal på en generalforsamling mener, at vi har styrken til det. Derfor er der ikke noget i vejen for, at medlemmer af Retsforbundet også er medlemmer af et politisk parti. 

Vi håber, at kunne samle opbakning til denne revitalisering.

Især fordi de spørgsmål, som vi beskæftiger os med, handler om de helt grundlæggende samfundsforhold. Derved håber vi at kunne bidrage til, at politik kommer til at handle mindre om ”symptombehandling” og mere om ”helbredelse” ved at adressere de bagvedliggende årsager til problemerne. 

På det nævnte møde valgtes en bestyrelse på ti personer: Martin Sørensen Ranum; Poul Gerhard Kristiansen, Viborg; Thorkil Sohn ( Kasserer ) Ringkøbing; Birgit Skovmand, Skørping; Sigurd Kristensen, Vejle; Lars Wolf, Rødvig Stevns; Brian Jaminson, Midtfyn; Jørgen Ganshorn, Føns Fyn; Leif Georg Andersen, Odense og Vagn Christensen Haderslev. 

Denne bestyrelse vælger nu snarest et forretningsudvalg på tre personer til at tage sig af den daglige drift, medlemsorientering mv. og påbegynder i øvrigt sit arbejde.

Medlemskab og bidrag, samt udsendelse af nyhedsbreve og kontakt pr. mail

Desuden fastsattes kontingentet til 100 kr. pr. kalenderår. Du er velkommen som medlem, både hvis du vil gøre noget aktivt eller hvis du ”kun” vil støtte.

Med betalt kontingent for året 2022 er du fuldgyldigt medlem af Retsforbundet. Evt. bidrag kan indbetales på konto 8401-11133489 eller MobilePay 468370.

Denne artikel er udsendt som nyhedsbrev til medlemmer af Retsforbundet og til tilmeldte ”interesserede”. 

Vi forventer med mellemrum at udsende nyhedsbreve, agitations- og oplysningsmateriale, invitationer til deltagelse i evt. aktiviteter mv. – så vidt muligt pr. mail. Har vi ikke mailadresse, får du det pr. post. 

Med venlig hilsen Retsforbundet. 

Kontaktperson: Thorkil Sohn, kasserer, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2926-2307   Mail: thorkil.sohn@mail.dk

Se også