Hjem » December 2022

December 2022

by Kristoffer Knudsen
December 2022

Retsforbundets julenyhedsbrev december 2022

Hvad er denne brydningstime?
Er den skumring eller gry?
En gruppe aktive blandt de tilbageværende medlemmer af Retsforbundet er gået i gang med et forsøg på at revitalisere Retsforbundet.
I løbet af de næste par år vil det vise sig, om den beskedne fremgang holder ved og kurven fortsat går opad eller om den flader ud og vi må gå i hvileposition.
Det har vi råd til 20 år, fordi der er sat penge af til at holde os live. Dem har vi fra afdøde retsstatsfolk, som har betænkt os i deres testamenter. Men hvis det ikke lykkes nu, kan vi kun håbe, der senere kommer nogen, som kan puste liv i den rygende væge.
Ergo: Hvis du har sympati for Retsforbundet, er det nu, du skal melde dig ind.

 

Revitaliseringsprojektet projekt består af 4 hovedelementer.
1) Udvidelse af den beskedne medlemsbase, så vi får et bredere fundament.
Vi startede for et halvt år siden med 50 medlemmer og er nu 90. Kontingent 100 kr. pr. år.
2) Oprettelse af et kartotek af ”interesserede”, som modtager vore forsendelser.
Vi startede fra ”nul” og sender nu til 246 personer.
3) Overgang til ny arbejdsform.
Partiambitionerne er pt. lagt i skuffen, til vi forhåbentlig får kræfter hertil senere. Vi arbejder derfor med udbredelse af vore grundlæggende ideer gennem agitation, oplysning, debat mv. og der er åbent for, at man kan være medlem af eksisterende partier samtidigt med medlemskab.
4) Samling af økonomiske resurser.
I tilknytning til Retsforbundet har der været 3 fonde/legater med en ret betydelig kapital. Disse er nu ophævet/forventes ophævet, så alle penge samles i Retsforbundet.
Der er indbygget en ”forbrugs-begrænsnings-klasul” i vedtægterne, så beløbet skal strækkes over 20 år og dækker den nødtørftige drift, så der holdes liv i den rygende væge. Så muligheden for at en aktiv skare puster den op til en flammende ild er sikret.

 

Status.
Vores hjemmeside www.retsforbundet.dk er under ombygning. De meste nødvendige ændringer er foretaget og vi går nu i gang med at ændre indholdet, så det bliver relevant og passer til den nye identitet og arbejdsform.
Også vores Facebookside www.facebook.com/retsforbundetdk skal opdateres (navnet); men det volder pt. lidt vanskeligheder pga. Facebooks uhyre besværlige administration.

Der er afholdt to bestyrelsesmøder, nemlig d. 23. sept. og d. 3. dec.
Vi kan kort berette herom: Mødet i sept. var det første efter at der var valgt ny bestyrelse for første gang efter de nye vedtægter og den nye arbejdsmåde, der gerne skulle genoplive Retsforbundet. Vi fordelte de forskellige poster og opgaver mellem os, som det fremgår nederst i dette nyhedsbrev. Og besluttede at tage fat på rettelser af hjemmeside og planlægning af regelmæssig udsendelse af nyhedsbrev, oprettelse af register over modtagere mv. Og på det andet møde i december fulgte vi op på det hele, begyndte planlægning af generalforsamling og gennemgik økonomi og budget. Der er lidt mere at gøre godt med i 2023 grundet frigivelse af visse fondskapitaler. Hjemmeside og Facebook er rettet nødtørftigt; men det skal gøres bedre endnu.

 

Den nærmeste fremtid.
Der afholdes generalforsamling d. 22. april 2023 kl. 11.00-ca. 16 på Askov Højskole.
Før generalforsamlingen er der to korte oplæg om vore tanker ved Lars Bækgaard og Thorkil Sohn. Der er lejlighed til spørgsmål, kommentarer og samtale.
Der vil være en let frokost og eftermiddagskaffe i forbindelse med arrangementet.
Generalforsamlingen indkaldes formelt med dagsorden og program det næste nyhedsbrev.

Der udsendes fortsat regelmæssige nyhedsbreve.

Samarbejdet med ”Den retsliberale Gruppe” fortsætter. Gruppens nyhedsbrev, der er tænkt som det mest seriøse danske medie for debat, forhandling og oplysning om georgismen og retsliberalismen, er således et tillæg til nogle af Retsforbundets nyhedsbreve. Og dermed også et tilbud om at bidrage til indholdet.
Dette nyhedsbrev har som tillæg Retsliberalt Nyhedsbrev nr. 15. Tidligere numre kan ses på www.retsliberal.dk

 

Hvad kan du f.eks. gøre for at hjælpe?
1) Fremsende kontaktoplysninger på personer, som gerne vil noteres som ”interesserede” eller som medlemmer.
2) Komme med ideer, forslag og formuleringer, som vi kan anvende.
3) Hvis du er ”digital”, se her for yderligere inspiration/spred webadresserne: www.retsliberal.dk eller www.grundskyld.dk eller www.retsforbundet.dk eller se Facebook: www.facebook.com/retsforbundetdk

 

Kontingent, medlemskab, gaver mm.
Kontingent 100 kr. og evt. gaver kan indbetales på klausul MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489.
Givere vil blive nævnt i nyhedsbrevene med navn og beløb, medmindre man i meddelelsesfeltet indføjer ordet ”ANONYM”
Almindelige kontaktoplysninger. Al kontakt vedr. ind- og udmeldelse, praktiske forhold og konkrete forslag mv. sker til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, mail: retsforbundet@mail.dk tlf. 2926-2307 eller 9749-5407
I øvrigt er man velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen og vore arbejdsgrupper.

Vi har med tak modtaget flg. bidrag siden novembers nyhedsbrev.
Kr. Bendt Pedersen 50 kr. Jørgen Lybecker Slot 300 kr. Anonym 500 kr. I alt 850 kr.

Bestyrelse og organisation.
Der er valgt en ny bestyrelse, som består af
Forretningsudvalget:
Formand Jørgen Ganshorn, mail: ganshorn@hotmail.dk
Næstformand Sigurd Kristensen, mail: snaresvej@gmail.com
Kasserer/Sekretær Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk
Øvrige medlemmer:
Poul Gerhardt Kristiansen, mail: poulgerhardck@gmail.com
Vagn Christensen, mail: vagn@rava.dk
Lars Wolf, mail: larswolf@gmail.com
Leif G. Andreasen, mail: leifgeorgandreasen@gmail.com
Brian Jaminson, mail: bjaminson@mail.tele.dk
Birgit Skovmand, mail: skovmand_lassen@mail.dk
Martin Sørensen, mail: gammelfjols@gmail.com

Desuden er der nedsat følgende arbejdsgrupper:
Facebook: Poul Gerhardt Kristiansen, poulgerhardck@gmail.com
Hjemmeside: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Redaktion ”Ret og Frihed”: Leif G. Andreasen, leifgeorgandreasen@gmail.com og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Økonomirådgivningsgruppe: Per Møller Andersen, mail: pma@grundskyld.dk, Ib Strømberg-Hansen, mail: ib3000dk@icloud.com og Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Lokalgrupper:
Der er oprettet fire lokalgrupper, hvor vi har flest tilknyttede:
Lokalgruppe Sydvestjylland: Vagn Christensen, vagn@rava.dk
Lokalgruppe Nordjylland: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk
Lokalgruppe Fyn: Brian Jaminson, bjaminson@mail.tele.dk
Lokalgruppe København: Ove Thuen, ove.thuen@privat.dk
Kontaktpersonerne vil tage kontakt med tilknyttede i området med henblik på at aftale nærmere om, hvorledes et evt. arbejde kan gribes an.

Med venlig hilsen
Og ønsket om en Glædelig Jul
Og et Godt Nytår fra
Retsforbundet.

Se også