Hjem » Om Retsforbundets politik

Om Retsforbundets politik

by Redaktør

Retsforbundets vision og politik

Vores vision er et samfund, der er baseret på størst mulig personlig frihed, uden at denne går ud over andres ret til samme. Et samfund hvor alle har de bedste muligheder for selv at forme sin egen tilværelse.

Retsforbundet ønsker at medvirke til at skabe en bæredygtig fremtid for Danmark – som er baseret på, at vi alle har lige stor ret til at være her.


Retsforbundet arbejder for et demokratisk og bæredygtigt samfund i balance – både i forholdet mellem enkelte mennesker, mellem individ og fællesskab og mellem menneske og natur.

Vores politik er baseret på den grundholdning, at alle mennesker er ligeværdige, og at ingen derfor må kunne opnå uretmæssige fordele på bekostning af andre mennesker. Derfor er vi modstandere af monopoler og vil øge grundskylden samt skat på privilegier og ressourceforbrug. På den anden side har alle ret til det fulde udbytte af deres egen arbejdsindsats, når først deres andel af samfundets fællesudgifter er betalt. Derfor går vi ind for at reducere beskatningen af arbejdsindkomst tilsvarende.

Vi kan skabe et bæredygtigt samfund, der rummer lige muligheder for alle, men det kræver at vi tør stå af forbrugsræset og forlade idéen om grænseløs vækst – og sammen skabe en retfærdig fordeling af vore fælles værdier; både de værdier naturen giver os og de værdier vi har skabt og skaber i fællesskab.

Forudsætningen for at vi kan nå dertil er et velfungerende demokrati. Vi er imod blokpolitik og ønsker et bredt samarbejde med fokus på at løse vore presserende udfordringer. Vi vil have Danmark ud af EU – for helhjertet at kunne styrke vores demokrati og agere selvstændigt.

Fokusområder

Læs mere om vores aktuelle politiske fokusområder: 

Hvis du vil vide mere, vil vi anbefale dig at læse vores idéprogram og aktuelle arbejdsprogram, som du finder her :

Retsforbundets Idéprogram

Vores idéprogram indeholder Retsforbundets bærende idé om samfundets indretning.

Retsforbundets idéprogram (PDF)

Retsforbundets arbejdsprogram

Vores arbejdsprogram indeholder den aktuelle udmøntning af vores idéprogram, vedtaget og fornyet af vores landsmøde, senest 26-27. april 2014.

Retsforbundets Politik (PDF)

Kontakt os, hvis der er områder af særlig interesse du ønsker uddybet. Du er også meget velkommen til at kontakte os via de sociale medier, f.eks. Facebook eller Twitter.

Danmark, som har plads til os alle, og som har et fælles svar på de alvorlige udfordringer, vi står overfor, som samfund og individer. Et Danmark som tager ansvar for verden.


Se også