• Retsforbundet er et politisk parti, der har været en aktiv del af dansk politik, siden partiet blev stiftet 21. oktober 1919.
  • Vores politik er inspireret af den amerikanske økonom Henry George.
  • Vi har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
  • Vi sad i Folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
  • I begyndelsen var det meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
  • Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.

Retsforbundets værdier

Retsforbundets vision er at skabe et samfund, der er baseret på størst mulig personlig frihed. Et samfund hvor vi alle har de bedste muligheder for selv at forme vores egen tilværelse.

Vi mener, at vi alle har lige stor ret til at være her, og at alle bør have lige adgang til job, uddannelse og bolig.

Vi ønsker et samfund, hvor vi beskytter klimaet, naturen og dens ressourcer. Et samfund hvor vi alle har et fælles ansvar for vore medmennesker og den verden, vi lever i.

Vi kan skabe et samfund med lige muligheder for alle, men det kræver en retfærdig fordeling af vore fælles værdier; både de værdier naturen giver os, og de værdier vi mennesker har skabt og skaber i fællesskab.